Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
w dziedzinie psychiatrii

Katarzyna Mykita

specjalista psychiatra
psychoterapeuta

Wrocław